Η μελέτη της αποτελεσματικότητας της εικαστικής ψυχοθεραπείας

Οι μελέτες αποτελεσματικότητας αποτελούν ίσως το πιο κοινό είδος έρευνας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που η ψυχοθεραπεία καλύπτεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες (Heiden & Hersen , 2011). Όσο πολυσήμαντος είναι ο ρόλος της έρευνας σε κλινικά πλαίσια, άλλη τόση ένταση υπάρχει στους επιστημονικούς διαλόγους για το τι συνιστά μία έγκυρη έρευνα (McLeod, 2005). Και αυτό… Continue reading Η μελέτη της αποτελεσματικότητας της εικαστικής ψυχοθεραπείας

Umeå University gender mainstreaming strategy plan 2022 – 2025; a What’s – the – Problem – Represented – to – be (WPR) analysis.

The socio – political and historical context. The gender mainstreaming plan has been created as the answer to Swedish government’s assignment to Umea University for continuing its work on gender equality. This assignment is part of the Gender Mainstreaming in Academia (GMA) program, which started in 2016 and has been extended to 2021, providing financial… Continue reading Umeå University gender mainstreaming strategy plan 2022 – 2025; a What’s – the – Problem – Represented – to – be (WPR) analysis.

Theorizing obstetric violence through feminist, intersectional and gender neutral perspectives

Introduction. One of the ongoing feminist challenges is the answer to the question of what extend women face violence and how it can be unveiled and prevented. While many forms of violence against women have risen to the social, political and legal surface worldwide, there is still a wide spectrum of uncharted ground that needs… Continue reading Theorizing obstetric violence through feminist, intersectional and gender neutral perspectives

On production and reproduction

Introduction. The complex interlocking and interaction of race, class, gender and labor has been stressed by many feminist scholars throughout the years. The recognition of the gendered segregation of labor, the existing and thriving racial inequalities and the crucial value of domestic labor in the existence and continuity of the capitalist economy, have become more… Continue reading On production and reproduction

The intersection of race and nationality in Greece’s necropolitical violation of the right to life; the case of Safi and Others v. Greece

Introduction. “This country has been dealing with the migration crisis of unprecedented intensity, has been saving hundreds, if not thousands, people at sea . . . while at the same time, yes, we are intercepting boats that come from Turkey, as we have the right to do in accordance to European Regulation . . .… Continue reading The intersection of race and nationality in Greece’s necropolitical violation of the right to life; the case of Safi and Others v. Greece

Where are we today when it comes to human trafficking international law?

Human trafficking is a complex legal, human rights and feminist issue. While the number of trafficked persons is rising each year, the globalized economy and political market offers a transnational area of action, in which global uniformity to tackle the issue has serious limitations and weaknesses. Human trafficking is a crime that affects both men… Continue reading Where are we today when it comes to human trafficking international law?

The feminist ‘sex wars’

Are our girls to be as free to please themselves by indulging in the loveless gratification of every instinct … and passion as our boys? (Willard, 1891 in Hunter, 2006, p. 15). It was in 1982, when the Barnard Sex Conference took place and the feminist ‘sex wars’ crossed the starting point. The controversies were… Continue reading The feminist ‘sex wars’

On postcolonial feminism

If we don’t tell our stories who will know we did not comply: We did not wish our lives away, but stayed focused, And staunched the cut of virginal blood, To stop our daughters being slaves; We learned to sing survival songs, Through violence and rape and war; We did not tell each other lies,… Continue reading On postcolonial feminism

A feminist critical review of Alexander & Hines’ research paper

Alexander & Hines’ (2002) research has contributed to the highly controversial topic on the origin and development of sex (or gender) – related preferences in toys. According to their findings, vervet monkeys (Cercopithecus aethiops sabaeus) show sex – related differences in toy preferences, like the ones human children do. Although, their sample was large (88… Continue reading A feminist critical review of Alexander & Hines’ research paper

The embodiment of patriarchy into docile female bodies; from ancient Mesopotamia to today’s West Nepal

From the biology of the sexes to the social construction of gender “Sexual attributes are a biological given, but gender is a product of historical process. The fact that women bear children is due to sex; that women nurture children is due to gender, a cultural construct. It is gender which has been chiefly responsible… Continue reading The embodiment of patriarchy into docile female bodies; from ancient Mesopotamia to today’s West Nepal