ραχοκοκαλιά

just another feminist blog

Tag: θεραπευτική σχέση

  • Εικαστική ψυχοθεραπεία: ιστορία και προσεγγίσεις

    Εικαστική ψυχοθεραπεία: ιστορία και προσεγγίσεις

    Ιστορία της εικαστικής ψυχοθεραπείας Η δημιουργική παρόρμηση του ανθρώπου αποτυπώνεται ήδη από τα 30.000 με 10.000 περίπου χρόνια π.Χ., όταν ο Homo Sapiens άρχισε να σχεδιάζει στους βράχους και να φτιάχνει αντικείμενα. Από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της εποχής είναι οι ζωγραφιές στις παλαιολιθικές σπηλιές στο Lascaux της Γαλλίας. Οι διάσημοι ταύροι, επιζωγραφισμένοι πάνω σε…