ραχοκοκαλιά

just another feminist blog

Tag: σεξουαλικότητα

  • MAKE USE of your own unique sexuality

    MAKE USE of your own unique sexuality

    Όσο τα κοινωνικά προβλήματα πληθαίνουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη των ανθρώπων για αυτό-έκφραση, αμφισβήτηση, δημιουργία. Ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, ο κόσμος όλος σείστηκε από μία ανάγκη για καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων που υπόκωφα βρίσκονταν ακόμα καλά κρυμμένες στην τωρινή πραγματικότητα. Μέσα από όλη αυτή την αναταραχή, μπορέσαμε να δούμε πολλές νέες ομάδες να αναπτύσσονται και…