ραχοκοκαλιά

just another feminist blog

Category: women

 • Femicides: a new challenge to human rights law?

  Femicides: a new challenge to human rights law?

  Abstract This essay is about the phenomenon of femicides, the most extreme act of gender – based violence. Through an exploration of the ongoing subject of femicide versus homicide and the placement of the feminist theory for this subject, the challenge for the phenomenon to be seen as real and not a radical feminist idea,…

 • The experience of immigrant African women with the western maternity care system; a feminist analysis of the female body

  The experience of immigrant African women with the western maternity care system; a feminist analysis of the female body

  Abstract In this paper I look onto the experiences of immigrant African women with the western maternity system. I start with a short exploration on the difference between the Western and the African maternity care system. I use the papers of Berggren et al. (2006) and Brown et al. (2010) as primary references and I…

 • Μία ακαδημαϊκή ανασκόπηση στον ρόλο του φύλου στον τομέα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

  Μία ακαδημαϊκή ανασκόπηση στον ρόλο του φύλου στον τομέα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

  Περίληψη Το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το ενδιαφέρον και την επίτευξη των μαθητών στα μαθηματικά και στα επιστημονικά και τεχνολογικά μαθήματα γενικότερα. Η παρούσα ανασκόπηση έχει στόχο να συγκεντρώσει επαρκές ερευνητικό υλικό, ώστε σύντομα και περιεκτικά να εξηγήσει το μειωμένο ενδιαφέρον των κοριτσιών στο μάθημα των μαθηματικών και κατά συνέπεια…

 • Η διαθεματικότητα στον φεμινισμό

  Η διαθεματικότητα στον φεμινισμό

  Ο φεμινισμός δεν ήταν πάντα διαθεματικός. Χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια και αγώνας, ώστε να γίνει η συνειδητοποίηση του συγκερασμού των διαφόρων κοινωνικών ταυτοτήτων και το πώς αυτό δημιουργεί εντελώς διαφορετικά είδη ανισότητας. Όταν η Kimberle Crenshaw μίλησε για την διαθεματικότητα μέσα από τη μη ορατότητα των αναγκών των αφρο-αμερικανιδων στα γυναικεία κινήματα, έδωσε νέα πνοή στον…