ραχοκοκαλιά

just another feminist blog

Tag: πατριαρχία

 • The feminist ‘sex wars’

  The feminist ‘sex wars’

  Are our girls to be as free to please themselves by indulging in the loveless gratification of every instinct … and passion as our boys? (Willard, 1891 in Hunter, 2006, p. 15). It was in 1982, when the Barnard Sex Conference took place and the feminist ‘sex wars’ crossed the starting point. The controversies were…

 • Book review: “The securitization of rape: women, war and sexual violence”, by Sabine Hirschauer

  Book review: “The securitization of rape: women, war and sexual violence”, by Sabine Hirschauer

  The securitization of rape: women, war and sexual violence. By Sabine Hirschauer. London: Palgrave Macmillan. 2014. €96.29. ISBN 978 1 13741 081 8. Available as e-book. I. Introduction Wartime rape is something much more than single incidents of rape during war. This phenomenon is also called mass wartime rape, indicating the extra – ordinary numbers…

 • Femicides: a new challenge to human rights law?

  Femicides: a new challenge to human rights law?

  Abstract This essay is about the phenomenon of femicides, the most extreme act of gender – based violence. Through an exploration of the ongoing subject of femicide versus homicide and the placement of the feminist theory for this subject, the challenge for the phenomenon to be seen as real and not a radical feminist idea,…

 • Μία ακαδημαϊκή ανασκόπηση στον ρόλο του φύλου στον τομέα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

  Μία ακαδημαϊκή ανασκόπηση στον ρόλο του φύλου στον τομέα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

  Περίληψη Το φύλο εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει το ενδιαφέρον και την επίτευξη των μαθητών στα μαθηματικά και στα επιστημονικά και τεχνολογικά μαθήματα γενικότερα. Η παρούσα ανασκόπηση έχει στόχο να συγκεντρώσει επαρκές ερευνητικό υλικό, ώστε σύντομα και περιεκτικά να εξηγήσει το μειωμένο ενδιαφέρον των κοριτσιών στο μάθημα των μαθηματικών και κατά συνέπεια…

 • Η διαθεματικότητα στον φεμινισμό

  Η διαθεματικότητα στον φεμινισμό

  Ο φεμινισμός δεν ήταν πάντα διαθεματικός. Χρειάστηκε αρκετή προσπάθεια και αγώνας, ώστε να γίνει η συνειδητοποίηση του συγκερασμού των διαφόρων κοινωνικών ταυτοτήτων και το πώς αυτό δημιουργεί εντελώς διαφορετικά είδη ανισότητας. Όταν η Kimberle Crenshaw μίλησε για την διαθεματικότητα μέσα από τη μη ορατότητα των αναγκών των αφρο-αμερικανιδων στα γυναικεία κινήματα, έδωσε νέα πνοή στον…